W załączeniu publikujemy listę numerów kodów osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 28 września 2019 r.