Szanowni Państwo

Zapraszamy do składania artykułów naukowych do czasopisma Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Wytyczne dla Autorów i zasady zgłaszania tekstów do publikacji są dostępne pod adresem: https://prawnik.oirp.lu. Zgodnie ze strategią rozwoju przyjętą przez Redakcję, czasopismo będzie aplikowało do baz indeksacyjnych oraz będzie wnioskować o przyznanie punktacji ministerialnej, dlatego zależy nam na ciągłości publikacyjnej w zakresie części badawczej czasopisma.