Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro prowadzonym poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp na obsługę prawną dla Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.

Termin składania ofert upływa dnia 14 sierpnia 2019 roku o godz.10:00.

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym – link do ogłoszenia:

https://tomaszowlub.sr.gov.pl/adm-21-119-zaproszenie-do-skladania-ofert-na-obsluge-prawna,new,mg,167.html,186