w imieniu Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka przy NRA, Pani adw. Justyny Metelskiej w załączeniu publikujemy zaproszenie na konferencję organizowaną przez Naczelną Radę Adwokacką wraz z Komisją Praw Człowieka przy NRA i Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu, pt.: „Mowa bez nienawiści”, która odbędzie się 16 listopada 2019 roku w Budynku Starej Giełdy, Plac Solny 16 we Wrocławiu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 14 listopada br., wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z adresem korespondencyjnym (tradycyjnym) i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, certyfikaty dla pozostałych uczestników).

Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

Pliki do pobrania