W imieniu kierownika Katedry Norm Ogólnych i Teorii Prawa Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Kościelnego Inspektora Ochrony Danych publikujemy w załączniku zaproszenie do udziału w konferencji naukowej Karne i dyscyplinarne aspekty ochrony danych osobowych.