W imieniu organizatorów zapraszamy na:

  1. konferencję naukową SGH pt. “Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce” (23 października 2019 r. w Warszawie), która jest organizowana pod Honorowym Patronatem Komisji Europejskiej.  Konferencja jest bezpłatna i jak sądzę będzie gościć wielu znamienitych prelegentów (m.in. Prezesa NSA Prof. M. Zirk-Sadowskiego, ambasadora dr Marka Prawdę – Dyrektora Przedstawicielstwa KE w Polsce, Prezesa Izby Finansowej NSA Jana Rudowskiego). Potwierdzenie uczestnictwa przez elektroniczny formularz rejestracji na stronie:
    www.sgh.waw.pl/konferencja-uszczelnianie-podatkow;
  2. nowo organizowane Studia Podyplomowe SGH “Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”, które oparte są na amerykańskich programach podatkowych, gdzie o podatkach mówi się interdyscyplinarnie (ekonomicznie i prawnie), a tematyka jest podejmowana przez znamienitych wykładowców z zakresu podatków (sędziów NSA , doświadczonych doradców podatkowych będących partnerami wielkich firm doradztwa podatkowego). Szczegóły zaś można znaleźć na stronie: www.sgh.waw.pl/pspwkimog