Koło Naukowe Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie  zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych”, której jest  organizatorem.

Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku o godzinie 10:00  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Auli  Schumana, znajdującej się w budynku nr 21 przy ul. Wóycickiego 1/3.

Prelegenci, którzy wystąpią podczas Konferencji poruszą najważniejsze  aspekty nowelizacji, wskażą na właściwą wykładnię nowych przepisów oraz  wyjaśnią jak funkcjonują one w praktyce. Prelegentami są zarówno  praktycy, jak i nauczyciele akademiccy, co gwarantuje wysoki poziom  Konferencji.

Oficjalne otwarcie Konferencji rozpoczyna się o godzinie 10:00,  natomiast rejestracja uczestników rozpoczyna się od godziny 9:00. Wstęp  jest bezpłatny.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/955180514842728/

 Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 listopada 2019 roku na  adres poczty elektronicznej: knph.uksw@gmail.com.