Willis Towers Watson Polska (WTWP) jako broker ubezpieczeniowy KIRP, pragnie zaprosić wszystkich radców prawnych na organizowane wspólnie z KIRP bezpłatny webinar poświęcony tematyce dostępnych ubezpieczeń oferowanych w ramach obowiązującej Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a UNIQA a także zagadnieniom związanym z zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej.

Szkolenie odbędzie się na platformie szkoleniowej KIRP, poniżej przesyłamy szczegółową agendę szkolenia wraz z linkiem do rejestracji.

https://szkolenia.kirp.pl/Default.aspx?id=1

 

Webinarium obejmuje 135 minut i daje 6 punktów liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.

 

Data szkolenia: 9 czerwca godz. 18.00- 20.45

 

 „Program Ubezpieczeniowy dla radców prawnych, zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w praktyce”.

1.        Program Ubezpieczeniowy dla radców prawnych na podstawie obowiązującej Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a AXA (obecnie UNIQA) (ubezpieczenia obligatoryjne, ubezpieczenia dobrowolne, dostępne limity),

2.        zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych, warstwy regulacji, wyłączenia odpowiedzialności,

3.        rozróżnienie regulacji w odniesieniu do ochrony obowiązkowej i nadwyżkowej (problematyka niedoubezpieczenia),

4.        triggery – czasowy zakres ochrony- act committed/claims made. Dostępne rozwiązania w UG pomiędzy KIRP a AXA (obecnie UNIQA) w ubezpieczeniu OC kancelarii,

5.        zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela, ważne rozszerzenia w UG,

6.        postępowanie likwidacyjne w praktyce – etapy postępowania, rola brokera, przyczyny odmów, z uwzględnieniem przykładów szkodowych.

Prelegenci:

1.      prof. UAM, dr hab. Marcin Orlicki

2.      Anna Witkiewicz Dyrektor Ubezpieczeń Grup Zawodowych w Willis Towers Watson Polska