Zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinarach na platformie Clickmeeting w ramach programu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” realizowanym we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Webinary przeznaczone są dla osób zainteresowanych mediacją mających stały pobyt lub zamieszkałych na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie rekrutacji: https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html (ogłoszenie 11)