Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od lat co roku, tradycyjnie w maju, organizuje ogólnopolską konferencją naukową w ramach cyklu „Bielańskie Kolokwia Karnistyczne”. Tegoroczne XVII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne nt. „Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe” było zaplanowane na 20 maja br., jednakże z powodu pandemii COVID-19 i utrzymujące się ograniczenia z nią związane ani tego terminu, ani kolejnego (21 października br.) nie można było utrzymać.  W związku z tym podjęliśmy decyzję o zmianie w tym roku formuły kolokwium ze stacjonarnej na zdalną. Konferencja odbędzie się w tym roku wyjątkowo 2 grudnia br. w formie webinarium na platformie Zoom.

W załączeniu publikujemy zaproszenie skierowane do Państwa przez Kierownika Katedry Prawa Karnego UKSW prof. dr hab. Jarosława Majewskiego, Program Konferencji oraz Informacje organizacyjne.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że termin rejestracji uczestników upływa w dniu 22 listopada 2020 roku. W celu dokonania rejestracji zachęcam do skorzystania z linku poniżej:

http://wpia.uksw.edu.pl/bielanskie.kolokwia.karnistyczne

Formularz zgłoszenia na Bielańskie Kolokwia Karnistyczne

Bielańskie Kolokwia Karnistyczne – co jest naszą nieskrywaną chlubą – cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony przedstawicieli nauki, ale także praktyki prawniczej, w tym sędziów, adwokatów, prokuratorów i radców prawnych. Wpisała się one już na stałe w obraz polskiej karnistyki, stając się miejscem wymiany poglądów i doświadczeń w najważniejszych i najbardziej aktualnych jej sprawach.