Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz świadczenia pomocy prawnej Mieszkańcom miasta i regionu oraz znaczący wkład w rozwój lubelskiego środowiska prawniczego z podziękowaniem za dbałość o wysoki poziom kształcenia radców i aplikantów została uhonorowana przez Prezydenta Miasta Lublin Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin.

W roku Jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej w uznaniu za wkład i zaangażowanie na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz wieloletnią pracę samorządową z podziękowaniem za realizację licznych projektów służących Mieszkańcom Lubelszczyzny, radcowie prawni: Anna Fermus-Bobowiec, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Urszula Nieborak, Arkadiusz Bereza, Sławomir Bartnik, Bartosz Gdulewicz oraz Michał Czerwonka otrzymali od Prezydenta Miasta Lublin Medale Unii Lubelskiej.

Fot. medalu: lublin.eu