Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie wdrożyła system Zdalnego Doskonalenia Zawodowego. Obejmuje on szkolenia i wykłady realizowane za pośrednictwem Internetu w trybie transmisji na żywo (webinaria) oraz szkolenia e-learningowe (w których można uczestniczyć w dogodnym dla siebie czasie) udostępniane na specjalnie do tego celu zaprojektowanej Platformie E-learningowej naszej izby:

https://lms.oirp.lu

Aby zalogować się do Platformy, jako nazwę użytkownika należy podać swój numer wpisu, a jako hasło – numer PESEL. Po pierwszym zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła na własne. Informacja dot. obsługi platformy i kursów e-learningowych znajduje się na ekranie po zalogowaniu.

Znajdziecie tam Państwo tutaj kursy i szkolenia w postaci filmów szkoleniowych przygotowane przez ekspertów w danej dziedzinie, umożliwiające realizację obowiązku kształcenia i doskonalenia zawodowego w elastyczny i przystępny sposób.

Sukcesywnie będziemy udostępniać kolejne wykłady, kursy i szkolenia e-learningowe.

Wszelkie pytania i sugestie prosimy zgłaszać za pomocą zakładki „POMOC” dostępnej w górnej części ekranu Platformy.

Informujemy jednocześnie, że bieżący rok jest ostatnim i zarazem kończącym trzyletni cykl doskonalenia zawodowego radców prawnych 2018 – 2020, podczas którego każdy radca prawny wykonujący zawód, zobowiązany jest do uzyskania 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu.