W związku z koniecznością rozszerzenia Zespołu Wizytatorów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie osoby zainteresowane działalnością w zespole spełniające wymogi § 2 uchwały Nr 112/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 164/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, prosimy o zgłaszanie się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie drogą mailową albo poprzez złożenie stosownego pisma do dnia 15 stycznia 2019 r.

Przewodniczący
Okręgowego Zespołu Wizytatorów
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie
Halina Ejsmond-Zając