W środę, 18 listopada br. z wielkim żalem pożegnaliśmy duszpasterza prawników ks. Piotra Sikorę. W Katedrze Lubelskiej odprawiona została msza żałobna celebrowana przez ponad sześćdziesięciu kapłanów pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Budzika. W uroczystościach udział wzięła delegacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie na czele z Dziekanem Rady Arkadiuszem Berezą.

Ksiądz Piotr Sikora ubogacał swoją obecnością bożonarodzeniowe spotkania w izbie lubelskiej. Służył nam modlitwą, dobrym słowem, a jako pełniący funkcję obrońcy węzła małżeńskiego przy Sądzie Metropolitalnym również wymianą poglądów i doświadczeń. Niech odpoczywa w pokoju.