Informujemy, że szkolenie „Mediacja w sprawach rodzinnych i innych” odbędzie się 17 czerwca br. (poniedziałek) w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym OIRP w Lublinie (Aplikacja) przy ul. Wallenroda 4c.