Zgodnie z art. 86b Ordynacji Podatkowej korzystający (podmiot, u którego wdrażany jest schemat podatkowy) może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej promotora w celu dopełnienia obowiązku poinformowania KAS o powstaniu uzgodnienia. Jakie jest stanowisko OIRP w związku z powyższym zwolnieniem z zachowania tajemnicy zawodowej? Czy istnieją określone obostrzenia lub szczególny sposób, w jaki klient powinien zwolnić promotora z zachowania tajemnicy?

W załączeniu publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych sporządzoną na zlecenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie: zwolnienia z tajemnicy zawodowej radcę prawnego działającego w charakterze „promotora”, który realizuje obowiązek informacyjny o powstaniu schematu podatkowego u klienta („korzystającego”)