Strona główna2020-04-10T12:50:47+02:00
Loading...

NAJLICZNIEJSZY ZAWÓD PRAWNICZY W POLSCE

Samorząd radców prawnych jest największym samorządem prawniczym w Polsce. Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym zgodnie ustawą o radcach prawnych i przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w celu ochrony interesu publicznego.

Do uprawnień radców prawnych należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i prawnych, zwłaszcza poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Najnowsze wydanie Biuletynu PRAWNIK:

DLA RADCÓW

DLA APLIKANTÓW

SZKOLENIA

SPORT I KULTURA

Aktualności

Z życia izby, samorządu, zmiany i interpretacje przepisów, pomoc prawna

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w sprawie przeprowadzonych wyborów do organów i na funkcje na I ZGROMADZENIU DELEGATÓW XI KADENCJI OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w sprawie przeprowadzonych wyborów do organów i na funkcje na I ZGROMADZENIU DELEGATÓW XI KADENCJI OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE.

15 września 2020|Kategorie: Aktualności|

Uchwała Nr 250/X/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

W załączeniu poniżej publikujemy Uchwałę Nr 250/X/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

8 września 2020|Kategorie: Aktualności|