Strona główna2019-11-30T23:46:17+01:00
Loading...

NAJLICZNIEJSZY ZAWÓD PRAWNICZY W POLSCE

Samorząd radców prawnych jest największym samorządem prawniczym w Polsce. Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym zgodnie ustawą o radcach prawnych i przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w celu ochrony interesu publicznego.

Do uprawnień radców prawnych należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i prawnych, zwłaszcza poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Najnowsze wydanie Biuletynu PRAWNIK:

DLA RADCÓW

DLA APLIKANTÓW

SZKOLENIA

SPORT I KULTURA

Aktualności

Z życia izby, samorządu, zmiany i interpretacje przepisów, pomoc prawna

Izba lubelska jednym z inicjatorów zmian w uchwale dotyczącej podziału składki członkowskiej radcy prawnego i aplikanta

W dniu 6 grudnia br. odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Przedstawiciele okręgowych izb: lubelskiej, gdańskiej, szczecińskiej, krakowskiej, bydgoskiej, białostockiej i wałbrzyskiej, licząc na wsparcie przedstawicieli izby kieleckiej i łódzkiej, a także innych izb złożyli projekt dotyczący: obniżenia składki aplikantów radcowskich do wysokości 5 zł oraz zmniejszenia przesyłanej części składki radcowskiej do Krajowej Rady do wysokości 15 %. Obecnie na potrzeby Krajowej Rady przekazuje się aż 30 % wszystkich należnych składek od radców prawnych i aplikantów zrzeszonych w izbach, co łącznie stanowi ponad 12.000.000 zł.

Izba lubelska jednym z inicjatorów zmian w uchwale dotyczącej podziału składki członkowskiej radcy prawnego i aplikanta

W dniu 6 grudnia br. odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Przedstawiciele okręgowych izb: lubelskiej, gdańskiej, szczecińskiej, krakowskiej, bydgoskiej, białostockiej i wałbrzyskiej, licząc na wsparcie przedstawicieli izby kieleckiej i łódzkiej, a także innych izb złożyli projekt dotyczący: obniżenia składki aplikantów radcowskich do wysokości 5 zł oraz zmniejszenia przesyłanej części składki radcowskiej do Krajowej Rady do wysokości 15 %. Obecnie na potrzeby Krajowej Rady przekazuje się aż 30 % wszystkich należnych składek od radców prawnych i aplikantów zrzeszonych w izbach, co łącznie stanowi ponad 12.000.000 zł.

30 listopada 2019|Kategorie: Aktualności, Ważne|

I Otwarte Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Koszykówce

W dniach 23-24 listopada 2019 roku na obiektach Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Gliwicach Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach zorganizowała I Otwarte Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Koszykówce. W Mistrzostwach mogli brać udział przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych. Zgłosiło się [...]

26 listopada 2019|Kategorie: Aktualności, Wydarzenia kulturalne i sportowe|

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Biłgoraju poszukuje kandydatów na kuratorów reprezentujących dzieci, cechujących się szczególną znajomością spraw dotyczących dzieci lub którzy ukończyli szkolenie dotyczące zasad reprezentacji dzieci. Zgłoszenia proszę przesłać na adres e-mail: poczta@oirp.lublin.pl, załączając dane kontaktowe.

26 listopada 2019|Kategorie: Aktualności|