Strona główna2020-04-10T12:50:47+02:00
Loading...

NAJLICZNIEJSZY ZAWÓD PRAWNICZY W POLSCE

Samorząd radców prawnych jest największym samorządem prawniczym w Polsce. Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym zgodnie ustawą o radcach prawnych i przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w celu ochrony interesu publicznego.

Do uprawnień radców prawnych należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i prawnych, zwłaszcza poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Najnowsze wydanie Biuletynu PRAWNIK:

DLA RADCÓW

DLA APLIKANTÓW

SZKOLENIA

SPORT I KULTURA

Aktualności

Z życia izby, samorządu, zmiany i interpretacje przepisów, pomoc prawna

Webinaria w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych OIRP w Lublinie: czerwiec 2020 r.

W ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych OIRP w Lublinie zaplanowane zostały następujące webinaria w miesiącu czerwcu br.: "Wpływ epidemii Covid -19 na toczące się cywilne postępowanie sądowe" Termin: 1 czerwca 2020 roku godz. 15:10-19:10 Wykładowca:sędzia Piotr Jakubiec Sąd Okręgowy w [...]

28 maja 2020|Kategorie: Aktualności, Doskonalenie zawodowe|

Komunikat dotyczący przywracania pracy sądów

W związku ze stopniowym przywracaniem pracy sądów od dnia 1 czerwca 2020 r., prosimy o bieżące śledzenie stron internetowych poszczególnych sądów, na których zamieszczane są stosowane zarządzenia określające procedury bezpieczeństwa. Jednocześnie, na prośbę Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Krzysztofa [...]

28 maja 2020|Kategorie: Aktualności|

Komunikat w sprawie wytycznych GIS dotyczących egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym

W związku z wyznaczeniem dodatkowego terminu egzaminów adwokackiego i radcowskiego na dni 23-26 czerwca 2020 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania tych egzaminów. Poniżej publikujemy otrzymane wytyczne, które zostaną przesłane [...]

27 maja 2020|Kategorie: Aktualności, Egzaminy|

Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski

Informujemy, że w dniu 26 maja 2020 r., na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-dla-zdajacych-egzamin-adwokacki-i-radcowski-w-terminie-dodatkowym-23-26-czerwca-2020-r został opublikowany komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki w 2020 r. oraz Przewodniczącej Zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski [...]

27 maja 2020|Kategorie: Aktualności, Egzaminy|