Strona główna2021-10-01T09:21:17+02:00
Loading...

NAJLICZNIEJSZY ZAWÓD PRAWNICZY W POLSCE

Samorząd radców prawnych jest największym samorządem prawniczym w Polsce. Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym zgodnie ustawą o radcach prawnych i przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w celu ochrony interesu publicznego.

Do uprawnień radców prawnych należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i prawnych, zwłaszcza poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Najnowsze wydanie Czasopisma PRAWNIK:

DLA RADCÓW

DLA APLIKANTÓW

SZKOLENIA

SPORT I KULTURA

Aktualności

Z życia izby, samorządu, zmiany i interpretacje przepisów, pomoc prawna

Szkolenie “Równe traktowanie na sali sądowej – dostęp do wymiaru sprawiedliwości osób LGBTI”: 18 i 25 listopada 2021 r.

Jest to szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Szkolenie będzie koncentrować się także na budowaniu kompetencji miękkich istotnych w trakcie czynności procesowych, w których udział biorą osoby [...]

25 października 2021|Kategorie: Aktualności, Doskonalenie zawodowe|

Szkolenie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych: 10 grudnia 2021 r.

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40a (Klub Sosnowy). Szkolenie adresowane jest do wszystkich praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Szczegółowy program [...]

25 października 2021|Kategorie: Aktualności, Doskonalenie zawodowe|

Bezpłatne szkolenie online”Dofinansowanie rozpoczęcia działalności kancelarii prawnej”: 18 października 2021 r., godz. 15:00

Wolters Kluwer Polska w dniu 18.10 r. o godz. 15.00 organizuje bezpłatne szkolenie online, pt. „Dofinansowanie rozpoczęcia działalności kancelarii prawnej”. Szkolenie skierowane jest osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności kancelarii prawnej, w tym w szczególności adwokatów, notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników [...]

15 października 2021|Kategorie: Aktualności, Doskonalenie zawodowe|

Aplikacja PRAWNIK: aktualne i archiwalne wydania – wygodnie i zawsze pod ręką!

Aby czytanie naszego czasopisma było jeszcze wygodniejsze, udostępniamy Państwu aplikację PRAWNIK na urządzenia mobilne (telefony, tablety) oraz komputery. W celu zainstalowania aplikacji należy poprzez przeglądarkę internetową wejść na stronę: prawnik.oirp.lu, a następnie z menu przeglądarki (najczęściej w prawym górnym rogu [...]

12 października 2021|Kategorie: Aktualności|

Zgłoszenia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2022

Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje woli udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2022 przyjmowane będą od dnia 8 października do 22 [...]