W zakładce umieszczane są pisma z sądów dot. wskazania przez OIRP w Lublinie kandydatów na funkcję kuratora w sprawach toczących się przed tymi sądami.

Osoby zainteresowane wskazaniem ich kandydatury do Sądu proszone są o zgłoszenie do Biura OIRP w Lublinie: mailowo na adres poczta@oirp.lublin.pl, telefonicznie 81 532-06-95 lub na piśmie wskazując: Sąd, na którego pismo dokonują zgłoszenia i datę pisma, sygn. akt sprawy oraz swój adres do doręczeń.