Pytania na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2022

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 31 grudnia 2021 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa pracy (103 pytania);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (61 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa spółek handlowych (150 pytań);
– pytania z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (57 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (51 pytań);
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (55 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania