Skład Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Przewodniczący:

Koksanowicz Grzegorz

Zastępcy Przewodniczącego:

 1. Bielecka Bożena
 2. Bilkiewicz-Bańka Bożena
 3. Jakubowska-Rybczyńska Anna
 4. Kłos-Czerwińska Joanna
 5. Kulik Marek
 6. Piskorski Jerzy
 7. Strzelec Paweł

Członkowie:

 1. Boryc Wojciech
 2. Cegiełko Paweł
 3. Fałdyga Piotr
 4. Filipek-Kraczek Zofia
 5. Franus-Wyrwich Beata
 6. Grabek Tomasz
 7. Kutrzuba Paweł
 8. Majerowska Renata
 9. Marcewicz-Kochnio Olimpia
 10. Marzec Tomasz
 11. Piórecka Ewa
 12. Silmanowicz Teresa
 13. Wagner Arkadiusz
 14. Warych Artur

Orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Akty prawne

Kontakt

ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin
e-mail: osd@oirp.lublin.pl