Skład Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Przewodniczący:

Nieborak Urszula

Zastępcy przewodniczącego:

 1. Bożena Bilkiewicz-Bańka
 2. Barbara Dubiel
 3. Tomasz Grabek
 4. Jerzy Piskorski
 5. Teresa Silmanowicz
 6. Artur Warych

Członkowie:

 1. Bielecka Bożena
 2. Edeński Jarosław
 3. Fałdyga Piotr
 4. Filipek-Kraczek Zofia
 5. Franus-Wyrwich Beata
 6. Jakubowska-Rybczyńska Anna
 7. Kłos-Czerwińska Joanna
 8. Marcewicz Olimpia
 9. Marzec Tomasz
 10. Piórecka Ewa
 11. Strzelec Paweł

Rzecznik Dyscyplinarny

Patrycja Kozłowska-Kalisz

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

 1. Bartoszcze Savci Paulina
 2. Bryłowski Przemysław
 3. Miaskowski Jaromir
 4. Nogalski Jarosław
 5. Ogrodnik-Kołodziejczyk Beata
 6. Rzedzicka Magdalena
 7. Szczekala Agnieszka
 8. Ząbek Hubert

Orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Akty prawne

Kontakt

ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin
e-mail: osd@oirp.lublin.pl