Lubelska Fundacja Rozwoju, jako profesjonalna instytucja finansowa, wybrana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, realizuje projekty, w ramach których oferuje pożyczki unijne, przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej MŚP.

Pożyczka mała

 • Oprocentowanie: 0,53%
 • Kwota pożyczki: od 5.000 zł do 250.000 zł
 • Okres finansowania: do 5 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy
 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak
 • Prowizja od udzielonej pożyczki: brak

Pożyczka duża

 • Oprocentowanie: 0,53%
 • Kwota pożyczki: od 250.001 zł do 1 000.000 zł
 • Okres finansowania: do 8 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy
 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak
 • Prowizja od udzielonej pożyczki: brak

Przeznaczenie środków:

wsparcie przedsięwzięć rozwojowych, w tym:

 • zakup lokali usługowych, ich modernizacja i adaptacja
 • zakup wyposażenia
 • zakup urządzeń, sprzętu IT, oprogramowania

Jak otrzymać pożyczkę?
Dzięki nawiązaniu współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie, Lubelska Fundacja Rozwoju oferuje Państwu kontakt z dedykowanymi osobami. Zapewniamy indywidualne podejście oraz bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o pożyczkę.

Jarosław Maj
nr tel. 607 830 247
e-mail: jaroslaw.maj@lfr.lublin.pl