Termin wydarzeniaNazwa wydarzeniaNazwa organizacji proszącej o patronat
2022-01-14Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucja rodziny w polskim systemie prawnym”Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
2022-01-14Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość na tle seksulanym i jej kryminalistyczne aspekty”Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego UMCS
2022-01-28Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie ludzkie jako dobro szczególnie chronione w prawie karnym”Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
2022-03-23Konkurs KrasomówczyStudenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
2022-03-24Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawa kobiet: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość?”.Studenckie Koło Naukowe Socjologii Prawa UMCS
2022-03-29VII Ogólnopolski Konkurs z Publicznego Prawa Gospodarczego „Szafirowe Paragrafy”Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin
2022-04-01Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dowody w procesie karnym"Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego UMCS
2022-04-05Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praw Człowieka "Trzy równości"Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin
2022.04.07-08X Zjazd Prawników-AdministratywistówStudenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
2022-04-13Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawnokarna ochrona zdrowia”Koło Naukowe Prawa Medycznego UMCS
2022-04-21Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Mediacja - aspekty prawne i społeczne”Studenckie Koło Naukowe Socjologii Prawa UMCS
2022.05.06-07Festiwal Naukowy „maIówka- sztuczna inteligencja oraz jej implikacje prawne, filozoficzne, społeczne i poznawcze"Koło Naukowe Socjolgii Prawa UMCS
2022.05.13-14Ogólnopolska konferencja naukowa "Nowe technologie i ich wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki"Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu
2022-05-13Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problematyka zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości”Studenckie Penalne Koło Naukowe UMCS
2022-05-20Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo i sądy w czasach zarazy – ujęcie historyczno-prawne”Sekcja Historii i Teorii Państwa i Prawa SKNP UMCS
2022.05.30-31Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Procedury prawodawcze – znaczenie, zmiany i wyzwania”Stowarzyszenie Naukowe „Pro Scientia Iuridica”, Centrum Badań nad Parlamentaryzmem
2022.05.30-2022.06.03Tydzień Praw Dziecka z ELSA LublinEuropejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin
2022-06-03Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Ochrona praw i wolności czynnych stron postępowania karnego"Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS oraz Katedry Postępowania Karnego UMCS