Termin wydarzeniaNazwa wydarzeniaNazwa organizacji proszącej o patronat
04.01.2021Konferencja "Proces karny w dobie pandemii"Katedra postępowania karnego KUL
29.01.2021Konferencja Naukowa "Krytycznie o prawie polskim. Analiza kontrowersyjnych regulacji prawnych XXI wieku"Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
29.01.2021Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiębiorcy vs. Koronawirus - utrudnienia jakie niesie za sobą pandemia"Koło Naukowe Prawa Pracy UMCS
12.03.2021Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawa Kobiet: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość?"Koło Naukowe Socjologii Prawa UMCS
19-19-20.03.2021Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa medycznego: medycyna estetyczna"Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica UMCS
24.04.2021Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Korzyści i zagrożenia płynące z ustawy o zawodzie farmaceuty"Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
29.04.2021Lokalny Moot Court z Prawa KonstytucyjnegoEuropejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin
07.05.2021Ogólnopolska Konferencja Naukowa "System środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym po nowelizacji kpc z 04.07.2019 r."Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
07.05.2021Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym"Koło Naukowe Procedur Administracyjnych UMCS
11.05.2021Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praw Człowieka "Trzy równości"Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin
12.05.2021Konkurs KrasomówczyStudenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
26.05.2021Lokalna Konferencja Naukowa "Oblicza Kryminalistyki"Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego UMCS
01.06.2021Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Małoletni jako osobowe źródło dowodowe w postępowaniu karnym"Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego UMCS
04.06.2021Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Polski system zabezpieczenia społecznego"Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
2021-06-18Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wolność słowa w ujęciu historyczno-prawnym"Sekcja Teorii i Historii Prawa Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS