Termin wpłynięciaTermin wydarzeniaNazwa wydarzeniaNazwa organizacji proszącej o patronat
2021-12-092022-01-14Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucja rodziny w polskim systemie prawnym”Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
2021-12-092022-01-14Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość na tle seksulanym i jej kryminalistyczne aspekty”Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego UMCS
2021-12-212022-01-28Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie ludzkie jako dobro szczególnie chronione w prawie karnym”Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
2022-02-222022-03-23Konkurs KrasomówczyStudenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
2022-03-042022-03-24Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawa kobiet: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość?”.Studenckie Koło Naukowe Socjologii Prawa UMCS
2022-03-172022-03-29VII Ogólnopolski Konkurs z Publicznego Prawa Gospodarczego „Szafirowe Paragrafy”Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin
2022-02-022022-04-01Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowody w procesie karnym”Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego UMCS
2022-03-072022-04-05Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praw Człowieka „Trzy równości”Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin
2022-03-107-8.04.2022X Zjazd Prawników-AdministratywistówStudenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
2022-03-092022-04-13Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawnokarna ochrona zdrowia”Koło Naukowe Prawa Medycznego UMCS
2022-03-082022-04-21Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Mediacja – aspekty prawne          i społeczne”Studenckie Koło Naukowe Socjologii Prawa UMCS
2022-04-206-7.05.2022Festiwal Naukowy „maIówka- sztuczna inteligencja oraz jej implikacje prawne, filozoficzne, społeczne i poznawcze”Koło Naukowe Socjolgii Prawa UMCS
2022-02-1713-14.05.2022Ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe technologie i ich wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki”Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu
2022-04-152022-05-13Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problematyka zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości”Studenckie Penalne Koło Naukowe UMCS
2022-04-192022-05-20Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo i sądy w czasach zarazy – ujęcie historyczno-prawne”Sekcja Historii i Teorii Państwa i Prawa SKNP UMCS
2022-04-0830-31.05.2022Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Procedury prawodawcze – znaczenie, zmiany i wyzwania”Stowarzyszenie Naukowe „Pro Scientia Iuridica”, Centrum Badań nad Parlamentaryzmem
2022-05-0930.05-03.06.2022Tydzień Praw Dziecka z ELSA LublinEuropejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin
2022-05-022022-06-03Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona praw i wolności czynnych stron postępowania karnego”Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS oraz Katedry Postępowania Karnego UMCS
2022-05-092022-06-10Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ewolucja postępowania nieprocesowego”Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
2022-06-072022-06-21Resilience and tranformations of the legal systems – in the time of crisesWydział Prawa i Administracji UMCS
2022-06-132022-06-27Dzień DoktorantaKoło Naukowe Szkół Doktorskich oraz Samorząd Doktorantów UMCS
2022-08-2319-20.11.2022VIII Otwarty Halowy Turniej Prawników w TenisieKomisja ds. sportu OIRP w Lublinie
2022-11-0311.2022-05.2023ELSA z klasąEuropejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin
2022-11-1813-15.12. 2022Dni Prawa MedycznegoEuropejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin