Prezydium Rady

Arkadiusz Bereza

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Sławomir Bartnik

Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Hanna Chabros

Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Anna Fermus-Bobowiec

Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Krzysztof Adamski

Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Bartosz Gdulewicz

Skarbnik Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Halina Ejsmond-Zając

Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Irena Kopiec

Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Członkowie Rady

Zbigniew Jastrząb

Iwona Wieleba

Ireneusz Misiejuk

Marek Mazur

Marzena Kucharska-Derwisz

Leszek Kubicz

Joanna Król

Irena Kopiec

Katarzyna Klech

Monika Kępa

Edward Kaczor

Krzysztof Adamski

Ewa Jarus

Jan Grzyb

Bartosz Gdulewicz

Anna Fermus-Bobowiec

Halina Ejsmond-Zając

Barbara Cioch

Paweł Chruściel

Hanna Chabros

Sławomir Bartnik

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Przewodniczący:

Nieborak Urszula

Zastępcy przewodniczącego:

 1. Bożena Bilkiewicz-Bańka
 2. Barbara Dubiel
 3. Tomasz Grabek
 4. Jerzy Piskorski
 5. Teresa Silmanowicz
 6. Artur Warych

Członkowie:

 1. Bielecka Bożena
 2. Edeński Jarosław
 3. Fałdyga Piotr
 4. Filipek-Kraczek Zofia
 5. Franus-Wyrwich Beata
 6. Jakubowska-Rybczyńska Anna
 7. Kłos-Czerwińska Joanna
 8. Marcewicz Olimpia
 9. Marzec Tomasz
 10. Piórecka Ewa
 11. Strzelec Paweł

Rzecznik Dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny

Patrycja Kozłowska-Kalisz

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

 1. Bartoszcze Savci Paulina
 2. Bryłowski Przemysław
 3. Miaskowski Jaromir
 4. Nogalski Jarosław
 5. Ogrodnik-Kołodziejczyk Beata
 6. Rzedzicka Magdalena
 7. Szczekala Agnieszka
 8. Ząbek Hubert

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:

Monika Markisz

Członkowie:

 1. Chmiel Zbigniew
 2. Czerwińska Grażyna
 3. Górny Leszek
 4. Kowalik Agata
 5. Leńczuk Jacek
 6. Michniewicz Małgorzata
 7. Pecyna-Bądos Katarzyna
 8. Sobuś Rafał

Członek Krajowej Rady Radców Prawnych

Hanna Chabros

Delegaci na XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych

 1. Baron Dorota
 2. Bartnik Sławomir
 3. Bereza Arkadiusz
 4. Bereza Sławomir
 5. Burda Piotr
 6. Chabros Hanna
 7. Jastrząb Zbigniew
 8. Klech Katarzyna
 9. Koksanowicz Grzegorz
 10. Kozłowska-Kalisz Patrycja
 11. Kutrzuba Paweł
 12. Leńczuk Jacek
 13. Marcewicz Olimpia
 14. Nieborak Urszula
 15. Ogrodnik-Kołodziejczyk Beata
 16. Stecyk Teresa

Komisja ds. integracji środowiskowej i komunikacji społecznej

Przewodniczący:

Katarzyna Klech

Członkowie:

 1. Mariusz Filipek
 2. Ireneusz Misiejuk
 3. Paweł Kutrzuba