Prezydium Rady

Arkadiusz Bereza

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Sławomir Bartnik

Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Hanna Chabros

Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Anna Fermus-Bobowiec

Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Krzysztof Adamski

Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Bartosz Gdulewicz

Skarbnik Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Halina Ejsmond-Zając

Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Irena Kopiec

Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Członkowie Rady

Krzysztof Adamski

Monika Kępa

Katarzyna Klech

Irena Kopiec

Joanna Król

Leszek Kubicz

Marzena Kucharska-Derwisz

Marek Mazur

Ireneusz Misiejuk

Edward Kaczor

Zbigniew Jastrząb

Ewa Jarus

Sławomir Bartnik

Hanna Chabros

Paweł Chruściel

Barbara Cioch

Halina Ejsmond-Zając

Anna Fermus-Bobowiec

Bartosz Gdulewicz

Jan Grzyb

Iwona Wieleba

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Przewodniczący:

Nieborak Urszula

Zastępcy przewodniczącego:

 1. Bożena Bilkiewicz-Bańka
 2. Barbara Dubiel
 3. Tomasz Grabek
 4. Jerzy Piskorski
 5. Teresa Silmanowicz
 6. Artur Warych

Członkowie:

 1. Bielecka Bożena
 2. Edeński Jarosław
 3. Fałdyga Piotr
 4. Filipek-Kraczek Zofia
 5. Franus-Wyrwich Beata
 6. Jakubowska-Rybczyńska Anna
 7. Kłos-Czerwińska Joanna
 8. Marcewicz Olimpia
 9. Marzec Tomasz
 10. Piórecka Ewa
 11. Strzelec Paweł

Rzecznik Dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny

Patrycja Kozłowska-Kalisz

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

 1. Bartoszcze Savci Paulina
 2. Bryłowski Przemysław
 3. Miaskowski Jaromir
 4. Nogalski Jarosław
 5. Ogrodnik-Kołodziejczyk Beata
 6. Rzedzicka Magdalena
 7. Szczekala Agnieszka
 8. Ząbek Hubert

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:

Monika Markisz

Członkowie:

 1. Chmiel Zbigniew
 2. Czerwińska Grażyna
 3. Górny Leszek
 4. Kowalik Agata
 5. Leńczuk Jacek
 6. Michniewicz Małgorzata
 7. Pecyna-Bądos Katarzyna
 8. Sobuś Rafał

Członek Krajowej Rady Radców Prawnych

Hanna Chabros

Delegaci na XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych

 1. Baron Dorota
 2. Bartnik Sławomir
 3. Bereza Arkadiusz
 4. Bereza Sławomir
 5. Burda Piotr
 6. Chabros Hanna
 7. Jastrząb Zbigniew
 8. Klech Katarzyna
 9. Koksanowicz Grzegorz
 10. Kozłowska-Kalisz Patrycja
 11. Kutrzuba Paweł
 12. Leńczuk Jacek
 13. Marcewicz Olimpia
 14. Nieborak Urszula
 15. Ogrodnik-Kołodziejczyk Beata
 16. Stecyk Teresa

Komisja ds. integracji środowiskowej i komunikacji społecznej

Przewodniczący:

Katarzyna Klech

Członkowie:

 1. Mariusz Filipek
 2. Ireneusz Misiejuk
 3. Paweł Kutrzuba
 4. Ewa Urbanowicz
 5. Marcin Magdziarz

Komisja ds. działalności kulturalnej

Przewodniczący:

Marian Cichosz

Członkowie:

 1. Aleksandra Golec-Grzymek
 2. Katarzyna Hanas
 3. Iwona Kaleta-Kalbarczyk
 4. Magdalena Korona-Tobała
 5. Iwona Szymanek-Mazur

Komisja do spraw wizerunku radcy prawnego

Przewodnicząca:

Justyna Rokita – Kasprzyk

Członkowie:

 1. Ewa Anasiewicz – Wilk
 2. Damian Bara
 3. Natalia Karpiuk
 4. Monika Markisz

Komisja ds. kontaktów międzynarodowych

Przewodnicząca:

Marzena Kucharska-Derwisz

Członkowie:

 1. Barbara Cioch
 2. Małgorzata Dumkiewicz
 3. Katarzyna Klech
 4. Władysław Kossowski
 5. Marzena Świstak

Komisja ds. socjalnych

Przewodniczący:

Jan Grzyb

Członkowie:

 1. Teresa Piekarczyk
 2. Andrzej Pruszkowski

Komisja ds. aplikacji

Przewodnicząca:

Anna Fermus – Bobowiec

Członkowie:

 1. Anna Michalewska
 2. Monika Kępa
 3. Sławomir Pilipiec
 4. Iwona Szymanek-Mazur
 5. Hubert Ząbek

Komisja ds. wykonywania zawodu radcy prawnego

Przewodniczący:

Sławomir Patyra

Członkowie:

 1. Grzegorz Koksanowicz
 2. Patrycja Kozłowska-Kalisz
 3. Marek Kulik
 4. Marzena Świstak

Komisja wydawnicza (Rady Programowej czasopisma “Prawnik”)

Przewodniczący:

Arkadiusz Bereza

Członkowie:

 1. Krzysztof Adamski
 2. Anna Fermus – Bobowiec
 3. Joanna Lalak – Krzyżanowska
 4. Małgorzata Milczek
 5. Ireneusz Misiejuk
 6. Mariusz Nowachowicz
 7. Andrzej Pruszkowski
 8. Ewa Urbanowicz
 9. Iwona Wieleba
 10. Tomasz Woś

Komisja ds. nowych technologii

Przewodniczący:

Marcin Wojtaszek

Członkowie:

 1. Aleksandra Złotucha
 2. Michał Podgórski
 3. Karol Sankowski
 4. Jakub Bałabasz
 5. Magdalena Banach

Komisja Praw Człowieka

Przewodniczący:

Klech Katarzyna

Członkowie:

 1. Bartoszcze Paulina
 2. Liżewski Bartosz
 3. Michniewicz Małgorzata
 4. Ogrodnik – Kołodziejczyk Beata

Zespół radców prawnych do prowadzenia postępowania w sprawie wpisu na listę radców prawnych

Przewodniczący:

Sławomir Bartnik

Członkowie:

 1. Adamski Krzysztof
 2. Gdulewicz Bartosz
 3. Gnutek-Jedenak Magdalena
 4. Kopiec Irena
 5. Kubicz Leszek

Okręgowy Rzecznik Funduszu Seniora

Irena Kopiec

Okręgowy Zespół Wizytatorów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Przewodnicząca:

Ejsmond-Zając Halina

Z-ca przewodniczącego:

Kaczor Edward

Członkowie:

 1. Bereza Sławomir
 2. Bilkiewicz-Bańka Bożena
 3. Buczyński Marcin
 4. Cieślukowska Anna
 5. Cioch Jakub
 6. Czerwińska Grażyna
 7. Derwisz Dominik
 8. Dubiel Barbara
 9. Fermus-Bobowiec Anna
 10. Filipek Katarzyna
 11. Filipek-Kraczek Zofia
 12. Gdulewicz Bartosz
 13. Gnutek-Jedenak Magdalena
 14. Górny Leszek
 15. Grzyb Jan
 16. Janusz Maria Anna
 17. Jarus Ewa
 18. Kamińska Maria
 19. Kępa Monika
 20. Klech Katarzyna
 21. Kopiec Irena
 22. Kozłowska-Kalisz Patrycja
 23. Krasuń Michał
 24. Kubicz Leszek
 25. Kucharska-Derwisz Marzena
 26. Lech Agnieszka
 27. Magryta Anna
 28. Markisz Monika
 29. Mazur Marek
 30. Mazur-Strzępka Kamila
 31. Milczek Małgorzata
 32. Misiejuk Ireneusz
 33. Myśliwiec Marek
 34. Pecyna-Bądos Katarzyna
 35. Piekarczyk Jolanta
 36. Rybojad Jan
 37. Skorynkiewicz Iwona
 38. Wagner Arkadiusz
 39. Żak Elżbieta

Rzecznik Prasowy

Ewa Urbanowicz
Tel. 605 357 507
E-mail: rzecznikprasowy@oirp.lublin.pl