• Uchwała Nr 618/XI/2022 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Funduszu Wzajemnej Pomocy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
  • Załącznik do Uchwały Nr 618/XI/2022 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 28 marca 2022 r. – REGULAMIN FUNDUSZU WZAJEMNEJ POMOCY Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
  • Załącznik do Regulaminu Funduszu Wzajemnej Pomocy – Wzór wniosku o zapomogę

– dostępne w załączniku poniżej.