Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Jesteś tutaj://Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej2018-11-08T12:08:59+02:00

Stanowisko OBSiL KRRP w sprawie możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej radcy prawnego w związku z wypełnianiem części A karty pomocy

W załączeniu publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej radcy prawnego w związku z wypełnianiem części A karty pomocy: poz.6-Anonimowy opis sprawy do nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz poz. 7-Anonimowy opis udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego [...]

1 lutego 2019|Kategorie: Aktualności, Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej|

Informacja OBSiL KRRP o niektórych zmianach wynikających z Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1467)

Celem załączonego opracowania jest zwięzłe omówienie najważniejszych zmian wynikających z Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1467; dalej jako „Ustawa Zmieniająca”) w zakresie, w jakim zmiany te są istotne z punktu widzenia [...]

6 października 2018|Kategorie: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej|