Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Jesteś tutaj:Strona główna/Dla Radców/Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej2018-11-08T12:08:59+01:00

Komunikat w związku ze zmianą wzoru oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zmieniono brzmienie załącznika nr 1 do ustawy z dnia 5 sierpnia [...]

28 lipca 2020|Kategorie: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej|

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020

Komisja do przeprowadzenia losowania radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 28 października 2019 r. dokonała losowania radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną w roku 2020. W załączeniu publikujemy wyciąg z protokołu Komisji zatwierdzony przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w dniu [...]

6 listopada 2019|Kategorie: Aktualności, Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej|

Zgłoszenia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2020

Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020 przyjmowane będą od dnia 8 października do 22 października 2019 r. (liczy się data wpływu deklaracji do OIRP). OIRP [...]

Stanowisko OBSiL KRRP w sprawie możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej radcy prawnego w związku z wypełnianiem części A karty pomocy

W załączeniu publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej radcy prawnego w związku z wypełnianiem części A karty pomocy: poz.6-Anonimowy opis sprawy do nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz poz. 7-Anonimowy opis udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego [...]

1 lutego 2019|Kategorie: Aktualności, Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej|

Informacja OBSiL KRRP o niektórych zmianach wynikających z Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1467)

Celem załączonego opracowania jest zwięzłe omówienie najważniejszych zmian wynikających z Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1467; dalej jako „Ustawa Zmieniająca”) w zakresie, w jakim zmiany te są istotne z punktu widzenia [...]

6 października 2018|Kategorie: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej|