Komunikaty dla Aplikantów

Jesteś tutaj:Strona główna/Dla Aplikantów/Komunikaty dla Aplikantów
Komunikaty dla Aplikantów2018-11-08T12:11:55+01:00

Pierwsze kolokwium pisemne on-line

W sobotę, 23 października br. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie odbyło się pierwsze kolokwium pisemne on-line. Jego przebieg koordynowano z Ośrodka Szkoleniowo-Dydaktycznego lubelskich radców prawnych. Przy jego organizacji wykorzystano doświadczenia z wcześniej przeprowadzonych kolokwiów ustnych on–line. W tym przypadku nowym wyzwaniem było zagwarantowanie samodzielności pracy aplikanta przy rozwiązaniu [...]

26 października 2020|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Aplikantów|

Komunikat w związku z odwołaniem kolokwiów w dniu 17.10.2020 r.

Szanowni Państwo! Zgodnie z uchwałą Prezydium Rady z dnia 14 października 2020 r. uprzejmie informujemy, że kolokwia z prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego, które miały się odbyć w dniu 17 października 2020 r. zostają odwołane. Kolokwia te odbędą się w terminie późniejszym, w formule zdalnej (on-line), z zachowaniem [...]

15 października 2020|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Aplikantów|

Ogłoszenie dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę aplikantów radcowskich

Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 333 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) . Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

9 października 2020|Kategorie: Aktualności, Egzaminy, Komunikaty dla Aplikantów|

Przypominamy i zapraszamy: karty sportowo-rekreacyjne FitProfit, FitSport

Przypominamy, że do Programu FitProfit i FitSport mogą przystąpić radcy prawni i aplikanci radcowscy wpisani na listę OIRP w Lublinie oraz zgłoszone osoby towarzyszące. W ramach jednej karty można korzystać z wielu dyscyplin takich jak: fitness, basen, siłownia, aqua aerobik, sauna, joga, taniec, pilates, sztuki walki, i inne. Aby skorzystać [...]

Informacja w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminów adwokackiego i radcowskiego w 2020 r.

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 78 ust. 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 361 ust. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,  po zasięgnięciu opinii odpowiednio Naczelnej Rady Adwokackiej i  Krajowej Rady Radców Prawnych, wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego [...]

22 maja 2020|Kategorie: Aktualności, Egzaminy, Komunikaty dla Aplikantów|

Zdalne Doskonalenie Zawodowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (webinaria + e-learning)

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie wdrożyła system Zdalnego Doskonalenia Zawodowego. Obejmuje on szkolenia i wykłady realizowane za pośrednictwem Internetu w trybie transmisji na żywo (webinaria) oraz szkolenia e-learningowe (w których można uczestniczyć w dogodnym dla siebie czasie) udostępniane na specjalnie do tego celu zaprojektowanej Platformie E-learningowej [...]