+48 81 532-06-95
Komunikaty dla Aplikantów2018-11-08T12:11:55+01:00

Ślubowanie aplikantów radcowskich

W dniu 17 grudnia 2021 roku w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich, które ze względów bezpieczeństwa przebiegało bez udziału publiczności. Z uwagi na szczególną sytuację epidemiczną w kraju uroczystość, podobnie jak i sam egzamin wstępny na aplikację radcowską, odbyły [...]

2 stycznia 2022|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Aplikantów|

Planowany termin przeprowadzenia egzaminów adwokackiego i radcowskiego w 2022 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że przeprowadzenie egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w 2022 r., w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych, planowane jest w terminie 10-13 maja 2022 r. Ogłoszenia o egzaminie adwokackim i egzaminie radcowskim zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż [...]

30 grudnia 2021|Kategorie: Aktualności, Egzaminy, Komunikaty dla Aplikantów|

Program opieki zdrowotnej w LUX MED dla członków OIRP w Lublinie

OIRP w Lublinie przygotowało we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym dedykowany program opieki medycznej w LUX MED dla członków OIRP w Lublinie. Do Programu mogą przystąpić Radcowie Prawni, Aplikanci Radcowscy oraz Pracownicy OIRP w Lublinie wraz z małżonkami / partnerami życiowymi oraz dziećmi. Program obsługiwany jest w pełni online przez dedykowaną [...]

Droga Aplikanta [FILM]

W dniu 25 września br. odbył się egzamin wstępny na aplikację radcowską. W komisjach działających dla obszaru lubelskiej izby radców prawnych pozytywny wynik uzyskało 103 kandydatów na 160 przystępujących do egzaminu wstępnego (64,38 %). Stanowi to trzeci, bardzo wysoki wskaźnik zdawalności z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, wśród wszystkich okręgowych izb radców prawnych w [...]

10 listopada 2021|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Aplikantów|

Ogłoszenie dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę aplikantów radcowskich

Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 333 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.). Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu [...]

11 października 2021|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Aplikantów|

Ruszyły zapisy do Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich!

Informujemy, że Krajowa Izba Radców Prawnych po raz pierwszy organizuje Turniej Arbitrażowy dla Aplikantów Radcowskich, którego celem jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o arbitrażu oraz wzrost świadomości prawnej w zakresie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, kształtowanie postaw szacunku do prawa oraz jego przestrzegania. Wydarzenie to zostało objęte patronatem [...]

7 września 2021|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Aplikantów|
Przejdź do góry