Zdając sobie sprawę z faktu, jak wiele kosztów pochłania uruchomienie oraz wypromowanie instytucji kancelarii radcy prawnego, w tym: wykonanie projektu strony internetowej, wykupienie miejsca na serwerze oraz domeny (min. 2000 zł netto + regularne koszty utrzymania), Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie oferuje formę wsparcia dla radców prawnych, w ramach której każdy radca prawny wykonujący zawód i/lub prowadzący własną kancelarię może otrzymać wszystkie ww. elementy promocji i identyfikacji w Internecie – bezpłatnie, a ściślej:

  1. stronę internetową w układzie tzw. „one-page” przystosowaną do wyświetlania na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, w schemacie zgodnym z zasadami identyfikacji wizualnej samorządu radców prawnych (3 szablony do wyboru), zawierającą m. in.: dane identyfikacyjne radcy ze zdjęciem, opis i zakres działalności, dane teleadresowe kancelarii, mapę dojazdu;
  2. domenę – indywidualny adres www strony internetowej w formacie podstawowym: www.imienazwisko.kancelarie.net, na przykład: www.jankowalski.kancelarie.net

Aby założyć stronę internetową, radca prawny wypełnia online specjalny Formularz utworzenia strony internetowej. Po otrzymaniu zgłoszonych danych, OIRP w Lublinie dokonuje identyfikacji radcy, weryfikacji danych znajdujących się w systemie ewidencyjnym izby, statusu zawodowego radcy oraz uprawnień do wykonywania zawodu. Po pozytywnej weryfikacji (zwykle nie dłużej niż po upływie 48 godzin) radca prawny otrzymuje wiadomość zwrotną e-mail z informacją o uruchomieniu indywidualnej strony www w wybranej domenie i wg wybranego schematu graficznego i/lub aliasu e-mail.

Celem procedury weryfikacji wybranych danych radcy prawnego jest dodatkowe uwierzytelnienie informacji znajdujących się na stronie internetowej radcy za pośrednictwem OIRP w Lublinie jako organu inicjującego i nadzorującego projekt, dla zapewnienia wysokiego poziomu zaufania internautów odwiedzających stronę radcy, a zarazem jego potencjalnych klientów.

Od tej chwili radca prawny będzie mógł posługiwać się otrzymaną od OIRP w Lublinie stroną internetową, czytelnym adresem www, profesjonalnym adresem e-mail na wszystkich materiałach promocyjno-identyfikacyjnych swojej działalności / kancelarii.

Co istotne, utworzona w ten sposób indywidualna strona internetowa wyposażona będzie w mechanizm automatycznego pozycjonowania w wyszukiwarkach, a ponadto – wedle określonego zapotrzebowania radcy prawnego – może być promowana za pomocą kampanii indywidualnych, np. Google AdWords.