Kierownik szkolenia aplikantów – r.pr. dr Sławomir Pilipiec

  • sprawy aplikantów rocznika 2020-22
  • dyżur w środy w godz. 14.45 – 15.45

Z-ca kierownika szkolenia aplikantów – r.pr. Iwona Szymanek-Mazur

  • sprawy aplikantów rocznika 2019-21
  • dyżur w środy w godz. 08.30 – 09.30

Z-ca kierownika szkolenia aplikantów – r.pr. Hubert Ząbek

  • sprawy aplikantów rocznika 2021-23
  • dyżur w czwartki w godz. 14.15 – 15.15