Kierownik szkolenia aplikantów – r.pr. dr Sławomir Pilipiec

  • dyżur we wtorki w godz. 11.00 – 12.00

Z-ca kierownika szkolenia aplikantów – r.pr. Hubert Ząbek

  • dyżur w środy w godz. 12.30 – 13.30