Kierownik szkolenia aplikantów – r.pr. Hubert Ząbek

  • dyżur w środy w godz. 14.15 – 15.15

Z-ca kierownika szkolenia aplikantów – r.pr. Iwona Szymanek-Mazur

  • sprawy aplikantów rocznika 2019-21
  • dyżur w środy w godz. 08.00 – 09.00

Z-ca kierownika szkolenia aplikantów – r.pr. dr Sławomir Pilipiec

  • sprawy aplikantów rocznika 2018-20
  • dyżur we wtorki w godz. 14.45-15.45

Z-ca kierownika szkolenia aplikantów – r.pr. Anna Michalewska

  • sprawy aplikantów rocznika 2020-22
  • dyżur w piątki w godz. 15.00-16.00