Kierownik szkolenia aplikantów – r.pr. dr Sławomir Pilipiec

  • dyżur w środy w godz. 14.45 – 15.45

Z-ca kierownika szkolenia aplikantów – r.pr. Hubert Ząbek

  • dyżur w czwartki w godz. 14.15 – 15.15