Przypominamy, że radcowie prawni i aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej na zasadach określonych w Uchwale Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r.

Wysokość składki członkowskiej:

  • radców prawnych wykonujących zawód wynosi 100,00 zł miesięcznie, w tym składka ubezpieczeniowa 19,00 zł;
  • radców prawnych niewykonujących zawodu wynosi 81,00 zł miesięcznie;
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonujących zawód wynosi 61,00 zł miesięcznie, w tym składka ubezpieczeniowa 19,00 zł;
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami, niewykonujących zawodu wynosi 8,00 zł miesięcznie;
  • aplikantów radcowskich wynosi 20,00 zł miesięcznie.

Z obowiązku uiszczania składki członkowskiej zwolnieni są:

  • radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego;
  • radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego, zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni.

Składka członkowska za dany miesiąc jest uiszczana do końca tego miesiąca.

Składkę członkowską prosimy wpłacać na rachunek bankowy, który jest zindywidualizowany dla każdego radcy prawnego. Informacje o indywidualnych nr konta udziela Księgowość. Informacja o wysokości należnej składki oraz saldzie konta indywidualnego dostępna jest również w Ekstranecie dla radców, w zakładce “Płatności”.