Egzaminy

Jesteś tutaj:Strona główna/Egzaminy
Egzaminy2019-01-16T14:22:59+01:00

Komunikat w sprawie wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących egzaminów komorniczego, adwokackiego i radcowskiego w 2021 r.

W związku z wyznaczeniem terminów egzaminu komorniczego na dni 12-14 maja 2021 r. i egzaminów adwokackiego i radcowskiego na dni 18-21 maja 2021 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania tych egzaminów. Poniżej publikujemy otrzymane wytyczne, które zostaną przesłane Przewodniczącym komisji [...]

17 kwietnia 2021|

Szkolenie z obsługi LEX-a w wersji na egzamin zawodowy 2021

W czasie egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 18-21 maja 2021 r., zdający będą mogli skorzystać z programu LEX w wersji dedykowanej na egzamin. Ponieważ wersja ta różni się zawartością od wersji, która jest znana na co dzień, aby ułatwić zdającym poruszanie się po programie w czasie egzaminów, przygotowane [...]

7 kwietnia 2021|

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Lublinie

w sprawie wymogów technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych. Stosownie do treści § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 898), [...]

1 kwietnia 2021|

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2021 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 (1) ust. 9 i art. 36 (2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie [...]

24 lutego 2021|
Wyświetl starsze wiadomości