+48 81 532-06-95
Egzaminy2019-01-16T14:22:59+01:00

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2023 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 (1) ust. 9 i art. 36 (2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie [...]

3 lutego 2023|

Planowany termin egzaminów wstępnych na aplikacje w 2023 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że przeprowadzenie egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą w roku 2023 jest planowane na dzień 30 września 2023 r. (sobota). Ogłoszenia o egzaminach wstępnych, o których mowa w art. 75c ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, art. 333 ust. 1 ustawy o [...]

24 stycznia 2023|

Ogłoszenie dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę aplikantów radcowskich

Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 333 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166). Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia [...]

28 września 2022|

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2022

W sobotę, 24 września o godzinie 11.00 rozpoczął się egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką. Egzaminy przeprowadziły komisje powołane przez Ministra Sprawiedliwości. Kandydaci rozwiązywali test jednokrotnego wyboru złożony ze 150 pytań z zakresu aktów prawnych podanych wcześniej do wiadomości w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości. Za każde dobrze rozwiązane pytanie kandydat [...]

24 września 2022|

Repetytorium przedegzaminacyjne dla aplikantów radcowskich

Krajowa Izba Radców Prawnych serdecznie zaprasza aplikantów radcowskich ze wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych do udziału w zajęciach powtórzeniowych przed tegorocznym egzaminem radcowskim. Wykłady dostępne będą na platformie szkoleniowej e-KIRP. Tematyka spotkań obejmuje zakres egzaminu zawodowego: prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne oraz zasady wykonywania zawodu i zasady [...]

25 kwietnia 2022|
Przejdź do góry