Komunikaty dla Radców Prawnych

Jesteś tutaj://Komunikaty dla Radców Prawnych
Komunikaty dla Radców Prawnych2018-11-08T12:09:53+02:00

Praktyczne zestawienie najważniejszych zmian procedury cywilnej

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469) dokonano wielu istotnych zmian w procedurze cywilnej. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji działający przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przygotował opracowanie adresowane do praktyków (zawodowych pełnomocników i aplikantów), które ma [...]

26 sierpnia 2019|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Oświadczenie – energia elektryczna

W dniu 13 czerwca 2019 r. została uchwalona ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Dz. U. 2019 poz. 1210, na mocy której mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia oświadczenia według wzoru [...]

24 lipca 2019|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Zwolnienie z tajemnicy zawodowej radcę prawnego działającego w charakterze „promotora”, który realizuje obowiązek informacyjny o powstaniu schematu podatkowego u klienta – opinia OBSiL KRRP

Zgodnie z art. 86b Ordynacji Podatkowej korzystający (podmiot, u którego wdrażany jest schemat podatkowy) może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej promotora w celu dopełnienia obowiązku poinformowania KAS o powstaniu uzgodnienia. Jakie jest stanowisko OIRP w związku z powyższym zwolnieniem z zachowania tajemnicy zawodowej? Czy istnieją określone obostrzenia lub szczególny [...]

28 czerwca 2019|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|