+48 81 532-06-95
Komunikaty dla Radców Prawnych2018-11-08T12:09:53+01:00

Ubezpieczenie Cyber (webinar): 28 kwietnia 2022 r. godz. 18-19.45

Uprzejmie informujemy, iż Krajowa Izba Radców Prawnych za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego obsługującego Izbę, Willis Towers Watson (WTW), wynegocjowała dedykowaną umowę o współpracy w zakresie oferowania cyberubezpieczeń dla radców prawnych. Ubezpieczenia są oferowane przez Lloyd’s Insurance Company S.A., za którą stoi najstarsza instytucja ubezpieczeniowa na świecie, rynek Lloyd’s of London. W [...]

26 kwietnia 2022|Kategorie: Aktualności, Doskonalenie zawodowe, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Formularz utworzenia konta email dla radców prawnych – prośba o wypełnienie do 28.02.2022

Szanowni Państwo, W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie dotyczące posiadania bezpłatnego konta email dla radcy prawnego OIRP w Lublinie w domenie @radca-oirp.pl (imie.nazwisko@radca-oirp.pl), uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza utworzenia konta email dla radców prawnych w terminie do dnia 28.02.2022. Formularz dostępny jest pod adresem: https://ankieta.oirp.lu/index.php?r=survey/index&sid=589968&lang=pl Uwaga: obecnie (do 28.02) trwa proces [...]

17 lutego 2022|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Obowiązkowe szkolenie z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

Dział Szkoleń Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich na obowiązkowe dla każdego radcy prawnego szkolenie z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa. Webinarium on – line w dniu 24 stycznia 2022 r. w godz. 9.00 [...]

17 stycznia 2022|Kategorie: Aktualności, Doskonalenie zawodowe, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Program opieki zdrowotnej w LUX MED dla członków OIRP w Lublinie

OIRP w Lublinie przygotowało we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym dedykowany program opieki medycznej w LUX MED dla członków OIRP w Lublinie. Do Programu mogą przystąpić Radcowie Prawni, Aplikanci Radcowscy oraz Pracownicy OIRP w Lublinie wraz z małżonkami / partnerami życiowymi oraz dziećmi. Program obsługiwany jest w pełni online przez dedykowaną [...]

Pomoc dla członków samorządu radców prawnych znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej lub zdrowotnej

Zarząd Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire" informuje, iż fundacja w ramach prowadzonej działalności uzyskała środki finansowe, które są m. in. przeznaczone dla członków samorządu radców prawnych znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej lub zdrowotnej. Osoby zainteresowane mogą złożyć do dnia 20.12.2021 r. wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zakup w [...]

26 listopada 2021|Kategorie: Aktualności, Dla Seniorów, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Zgłoszenia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2022

Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje woli udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2022 przyjmowane będą od dnia 8 października do 22 października 2021 r. (liczy się data wpływu deklaracji do OIRP). [...]

Przejdź do góry