Komunikaty dla Radców Prawnych

Jesteś tutaj:Strona główna/Dla Radców/Komunikaty dla Radców Prawnych
Komunikaty dla Radców Prawnych2018-11-08T12:09:53+01:00

Zgłoszenia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2021

Uprzejmie informujemy, że OIRP w Lublinie rozpoczyna nabór zgłoszeń radców prawnych w celu realizowania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021 przyjmowane będą od dnia 15 października do 26 października 2020 r. (liczy się data wpływu deklaracji do OIRP). OIRP [...]

Zgłoszenia do roli kuratora małoletnich cudzoziemców przebywających na terytorium RP

Informujemy, że Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, gen.brg.SG Jacek Szcząchor zwrócił się z prośbą o zgłaszanie radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie zainteresowanych występowaniem nieodpłatnie w roli kuratora małoletnich cudzoziemców przebywających na terytorium RP bez opieki w trakcie prowadzonych wobec nich postępowań przez funkcjonariuszy [...]

7 października 2020|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Okręgowa Izba Radców Prawnych uprzejmie prosi o zgłaszanie się chętnych radców prawnych do pracy w zespole wizytatorów XI kadencji OIRP w Lublinie

Okręgowa Izba Radców Prawnych uprzejmie prosi o zgłaszanie się chętnych radców prawnych do pracy w zespole wizytatorów XI kadencji OIRP w Lublinie. Zgłoszenia prosimy dokonać w terminie do 15 października 2020 r. w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wizytatorzy X kadencji mogą potwierdzić akces do pracy drogą telefoniczną. Sekretarz Rady [...]

1 października 2020|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Przypominamy i zapraszamy: karty sportowo-rekreacyjne FitProfit, FitSport

Przypominamy, że do Programu FitProfit i FitSport mogą przystąpić radcy prawni i aplikanci radcowscy wpisani na listę OIRP w Lublinie oraz zgłoszone osoby towarzyszące. W ramach jednej karty można korzystać z wielu dyscyplin takich jak: fitness, basen, siłownia, aqua aerobik, sauna, joga, taniec, pilates, sztuki walki, i inne. Aby skorzystać [...]

Zaproszenie do poparcia apelu online – głosu poparcia dla tureckich prawników protestujących w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości

W załączeniu publikujemy informację o możliwości podpisania apelu będącego głosem poparcia dla Ebru Timtika i Aytaç Ünsala - tureckich prawników, którzy odbywają strajk głodowy będący wyrazem sprzeciwu względem braku poszanowania dla praworządności i praw człowieka w Turcji, a także łamania zasady niezależności wymiaru sprawiedliwości oraz braku prawa do rzetelnego procesu. [...]

20 sierpnia 2020|Kategorie: Komunikaty dla Radców Prawnych|

Ogłoszenie w sprawie wpisu na listę radców prawnych po złożonym egzaminie radcowskim

Wniosek o wpis na listę radców prawnych, składa się na piśmie do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych [...]

31 lipca 2020|Kategorie: Aktualności, Egzaminy, Komunikaty dla Radców Prawnych|