+48 81 532-06-95
Komunikaty dla Radców Prawnych2018-11-08T12:09:53+01:00

KRRP kontynuuje w roku 2023 współpracę z Hotelem Mercure Warszawa Centrum

KRRP kontynuuje w roku 2023 współpracę z Hotelem Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54 (w sąsiedztwie Złotych Tarasów). Tak jak w latach ubiegłych, zawarta umowa przewiduje rezerwację miejsc noclegowych po cenach korporacyjnych, a rezerwacji może dokonywać KRRP, Okręgowe Izby Radców Prawnych oraz każdy radca prawny i aplikant radcowski indywidualnie, [...]

17 stycznia 2023|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych, News|

Ubezpieczenie OC radców prawnych na lata 2023 – 2026

Pragniemy poinformować, że w dniu 21.12.2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026. Pełna treść Umowy dostępna jest także dla każdego radcy prawnego na platformie e-kirp www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty. [...]

4 stycznia 2023|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Nowelizacja Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Najważniejsze zmiany

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 8 lipca  2022 r. podjął Uchwałę Nr 1/2022 w sprawie nowelizacji Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, a wprowadzone zmiany weszły z dniem 1 stycznia 2023. r. Zasadnicze zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego dotyczą: – informowania o wykonywaniu zawodu i pozyskiwania klientów poprzez dostosowanie regulacji do przepisów prawa unijnego – [...]

3 stycznia 2023|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Nowy Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego. Najważniejsze zmiany

Krajowa Rada Radców Prawnych Uchwałą Nr 124/XI/2022  z dnia 3 grudnia 2022 r.  uchwaliła Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego. Regulamin w nowym brzmieniu wszedł  w życie   z dniem 1 stycznia 2023 r. Uchwalenie Regulaminu jest w dużej mierze konsekwencją nowelizacji Kodeksu Etyki Radcy Prawnego podczas  Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. W jej efekcie dokonano [...]

3 stycznia 2023|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

UWAGA! Od 1 stycznia 2023 roku zmiana wysokości składek członkowskich

W dniach 28 – 29 października b.r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych podczas, którego została podjęta uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału. Zgodnie z Uchwałą Nr 782/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia [...]

2 grudnia 2022|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Zmiany w systemie PROK-SYS. Kolejne ułatwienie dla pełnomocników i obrońców

System informatyczny PROK-SYS, funkcjonujący we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury, pozwala m.in. na zapoznanie się z udostępnionymi aktami zdigitalizowanych postępowań przygotowawczych w sprawach karnych. Dostęp do akt uzyskuje się za pośrednictwem Portalu Przeglądania Akt. Teraz logowanie do serwisu możliwe jest także przez usługę login.gov.pl. Do tej pory w celu uzyskania dostępu do zdigitalizowanych akt za pośrednictwem [...]

23 listopada 2022|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|
Przejdź do góry