Komunikaty dla Radców Prawnych

Jesteś tutaj://Komunikaty dla Radców Prawnych
Komunikaty dla Radców Prawnych2018-11-08T12:09:53+02:00

IV Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie X Kadencji

W dniu 13 maja 2019 r. odbyło się IV Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie X Kadencji. W trakcie obrad delegaci zatwierdzili sprawozdania organów Izby z ich działalności w 2018 r. oraz jednogłośnie przyjęli „Stanowisko Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w sprawie działań zmierzających do [...]

17 maja 2019|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Ogłoszenie w sprawie wpisu na listę radców prawnych po złożonym egzaminie radcowskim

Wniosek o wpis na listę radców prawnych, składa się na piśmie do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych [...]

6 maja 2019|Kategorie: Aktualności, Egzaminy, Komunikaty dla Radców Prawnych|

IV Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie X Kadencji: 13 maja 2019 r.

Na podstawie art. 50 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r., o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 ze zm.), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zwołuje na dzień 13 maja 2019 r.  (poniedziałek) o godz. 1530 IV Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie  [...]

24 kwietnia 2019|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej – Więziennictwo 2019

W dniach 3-4 kwietnia 2019 roku przy ul. Dworcowej 11 (Targi Lublin) odbędzie się I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej-Więziennictwo 2019 pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości. Konferencja i Targi Służby Więziennej będą doskonałą okazją do podjęcia dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznania szerokiej opinii publicznej z interesującymi aspektami funkcjonowania więziennictwa. [...]

Stanowisko nr 1 Dziekanów Rad Okręgowych Izba Radców Prawnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Szczecinie i Wałbrzychu

W dniu 28 lutego 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Szczecinie i Wałbrzychu, wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, mającego na celu sanację działalności samorządu radców prawnych na szczeblu krajowym. W następstwie poczynionych [...]

12 marca 2019|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|