Komunikaty dla Radców Prawnych

Jesteś tutaj://Komunikaty dla Radców Prawnych
Komunikaty dla Radców Prawnych2018-11-08T12:09:53+01:00

Oświadczenie – energia elektryczna

W dniu 13 czerwca 2019 r. została uchwalona ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Dz. U. 2019 poz. 1210, na mocy której mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia oświadczenia według wzoru [...]

24 lipca 2019|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Zwolnienie z tajemnicy zawodowej radcę prawnego działającego w charakterze „promotora”, który realizuje obowiązek informacyjny o powstaniu schematu podatkowego u klienta – opinia OBSiL KRRP

Zgodnie z art. 86b Ordynacji Podatkowej korzystający (podmiot, u którego wdrażany jest schemat podatkowy) może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej promotora w celu dopełnienia obowiązku poinformowania KAS o powstaniu uzgodnienia. Jakie jest stanowisko OIRP w związku z powyższym zwolnieniem z zachowania tajemnicy zawodowej? Czy istnieją określone obostrzenia lub szczególny [...]

28 czerwca 2019|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Karty sportowo-rekreacyjne FitProfit, FitSport

Przypominamy, że do Programu FitProfit i FitSport mogą przystąpić radcy prawni i aplikanci radcowscy wpisani na listę OIRP w Lublinie oraz zgłoszone osoby towarzyszące. W ramach jednej karty można korzystać z wielu dyscyplin takich jak: fitness, basen, siłownia, aqua aerobik, sauna, joga, taniec, pilates, sztuki walki, i inne. Aby skorzystać [...]

Wyniki ankiety dotyczącej zmian w funkcjonowaniu samorządu radców prawnych

Poniżej przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego w celu poznania opinii środowiska radców prawnych tj. "Ankiety dotyczącej zmian w funkcjonowaniu samorządu radców prawnych". Udział w wypełnieniu ankiety miał charakter dobrowolny i anonimowy, ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej w okresie od 13 maja do 27 maja 2019 r.

30 maja 2019|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|