+48 81 532-06-95
Komunikaty dla Radców Prawnych2018-11-08T12:09:53+01:00

Informacja o realizowanych działaniach na terenie jednostek organizacyjnych okręgu lubelskiego w ramach projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”

W nawiązaniu do pisma WSKiP.1562.2021.AG z dnia 23 marca 2021 r. w przedmiocie realizacji projektu pod nazwą „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości uprzejmie informuję, że w ramach realizacji zadania Powołanie koordynatorów [...]

4 lipca 2021|Kategorie: Komunikaty dla Radców Prawnych|

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WPISU NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH PO ZŁOŻONYM EGZAMINIE RADCOWSKIM

Wniosek o wpis na listę radców prawnych, składa się na piśmie do Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych [...]

29 czerwca 2021|Kategorie: Aktualności, Egzaminy, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Informacja Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o nowych regulacjach w zakresie dokonywania doręczeń profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem portalu informacyjnego

Od dnia 3 lipca 2021 r. pisma sądowe będą mogły być doręczane profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem portalu informacyjnego. Z tym dniem, po upływie 14-dniowego vacatio legis, wchodzi w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca umożliwiające takie [...]

28 czerwca 2021|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Turniej Negocjacyjny dla Radców Prawnych 2021

W dniu 24 maja 2021 roku rozpoczynają się zapisy do kolejnej edycji „Turnieju Negocjacyjnego dla Radców Prawnych”, organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych, we współpracy z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej i Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw. Podobnie jak uprzednio, turniej odbędzie się w formule punktowanej symulacji procesu negocjacyjnego, w warunkach zbliżonych [...]

Zasady postępowania w przypadku przeszukania kancelarii, mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego i związanego z tym niebezpieczeństwa naruszenia tajemnicy zawodowej

Szanowni Państwo, Przekazuję do zapoznania i wykorzystania, gdyby taka sytuacja miała miejsce "Zasady postępowania w przypadku przeszukania kancelarii, mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego i związanego z tym niebezpieczeństwa naruszenia tajemnicy zawodowej". Została ona opracowana przez radę prawnego dr hab. Marka Kulika, prof. UMCS. Informuję, że w dniu 19 kwietnia [...]

12 maja 2021|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|

Krajowy Rejestr Mediatorów – Radcowie Prawni

Szanowni Państwo Radcowie Prawni, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie oraz rozpowszechnienie wśród Radców Prawnych anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania systemu mediacji w Polsce oraz oczekiwań wobec przyszłego Krajowego Rejestru Mediatorów, który zastąpi listy stałych mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych. Badanie kwestionariuszowe realizuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [...]

29 kwietnia 2021|Kategorie: Aktualności, Komunikaty dla Radców Prawnych|
Przejdź do góry