Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” ustanowiona została przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie w dniu 7 marca 2016 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zdecydowała o tym w Uchwale Nr 1337/IX/2016. W tej dacie sporządzony został akt notarialny w przedmiocie ustanowienia Fundacji oraz dokonano wyboru władz Fundacji. Z dniem 31 marca 2016 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000610238.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Fundacji pod adresem www.fundacjaznamprawo.pl