Zarząd Klubu Seniora Radców Prawnych zaprasza na spotkanie w dniu 9 listopada 2022r. godz.13 w siedzibie OIRP w Lublinie: Andrzej Malinga – moje przygody literackie i nie tylko w Irlandii.

Jednocześnie Zarząd informuje, że planuje w drugiej połowie listopada br. obejrzenie przez seniorów wystawy Zdzisława Beksińskiego w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie plac Teatralny 1.
Prosimy o zgłaszanie się chętnych do dnia 8 listopada w sekretariacie Izby tel.81 532 06 95 lub w dniu spotkania klubu.