Miejsce pracy: Lublin

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Opracowywanie projektów pism procesowych pod kierunkiem radcy prawnego;
 • Reprezentowanie PZU SA oraz PZU Życie SA w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz innymi organami orzekającymi, na podstawie upoważnienia radcy prawnego;
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w postaci akt sprawy;
 • Opracowywanie pod kierunkiem radcy prawnego projektów opinii prawnych;
 • Monitorowanie orzecznictwa sądów oraz zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie Grupy PZU;
 • Obsługę systemów statystyczno – ewidencyjnych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Prawnej;
 • Współpracę z komórkami wewnętrznymi PZU SA/PZU Życie SA w zakresie pozyskiwania danych i dokumentów niezbędnych do prowadzenia procesów sądowych.

 

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • statusu aplikanta I lub II roku aplikacji radcowskiej;
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów prawa ubezpieczeniowego prawa cywilnego materialnego i procesowego;
 • Doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej;
 • Bieglej znajomości obsługi komputera z uwzględnieniem systemów informacji prawnej – lex, legalis;
 • Prawa jazdy kategorii B;
 • Dyspozycyjności.

 

W zamian oferujemy:

 • Pracę w Zespole Obsługi Prawnej – w ramach umowy zlecenia

 

Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji: Anna Jakubowska – Rybczyńska – Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej

Adres email: arybczynska@pzu.pl

Aplikacje należy składać za pośrednictwem poczty email lub osobiście w siedzibie Oddziału PZU SA w Lublinie (adres ul. Lipowa 5 Lublin)