Doskonalenie zawodowe – często zadawane pytania i odpowiedzi

Gdzie znajdę szczegółowe informacje dotyczące obowiązku doskonalenia zawodowego?

W uchwale Nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku [kliknij tutaj].

W jaki formie odbywa się obowiązek doskonalenia zawodowego?

W § 3 Regulaminu KRRP wskazane są formy odbywania doskonalenia zawodowego [kliknij tutaj].

Jak się liczy punkty doskonalenia zawodowego?

Zgodnie z § 6 Regulaminu KRRP zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku [kliknij tutaj].

Jaką liczbę punktów doskonalenia zawodowego należy zdobyć w cyklu szkoleniowym 2018–2020?

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu KRRP, należy zdobyć minimum 40 punktów szkoleniowych.

Do kiedy należy uzyskać punkty szkoleniowe?

Obecny cykl szkoleniowy rozpoczął się 1 stycznia 2018 r. i zakończy się 31 grudnia 2020 r.

Jeśli organizatorem szkolenia nie był samorząd radcowski można uzyskać zaliczenie punktów szkoleniowych w ramach obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych radców prawnych?

Tak, zgodnie z § 6 i 8 Regulaminu, jeśli są spełnione warunki Uchwały Nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku [kliknij tutaj].

Jak liczy się punkty szkoleniowe dla radca prawnego wpisanego na listę radców prawnych w trakcie trwania Cyklu Szkoleń Zawodowych, aby został wypełniony obowiązek doskonalenia zawodowego?

Proporcjonalnie w wymiarze pozostałym do końca tego okresu, zgodnie z § 7 ust 2 Regulaminu KRRP [kliknij tutaj].

Czy muszę mieć zaświadczenie za punkty uzyskane za wykłady elektroniczne KIRP?

Tak, należy przesłać skan zaświadczenia, które wydrukował(a) Pan(i) po tym szkoleniu.

Miałem zawieszone wykonywanie zawodu. Rozpocząłem jednak jego wykonywanie w tym miesiącu. W jakim zakresie dotyczy mnie obowiązek doskonalenia zawodowego, tzn. ile punktów szkoleniowych powinienem uzyskać w bieżącym okresie rozliczeniowym?

Okres zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu, trwający w czasie Cyklu Szkoleń Zawodowych, zmniejsza proporcjonalnie wymiar obowiązku udziału w szkoleniu zawodowym (§10 Regulaminu KRRP) [kliknij tutaj].

Czy jak zdałem egzamin radcowski w 2020 r. to ciąży na mnie obowiązek doskonalenia zawodowego?

Zgodnie z § 7 Regulaminu KRRP, radca prawny wpisany na listę radców prawnych w okresie trwania Cyklu Szkoleń Zawodowych, obowiązany jest do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze proporcjonalnym pozostałym do końca tego okresu [kliknij tutaj].

Czy nadwyżka punktów szkoleniowych zebranych w obecnym cyklu szkoleniowym przechodzi na kolejny cykl szkoleniowy?

Nadwyżki punktowej nie przenosimy na poczet kolejnego cyklu szkoleniowego.

Punkty zdobyte w danym okresie rozliczeniowym są uwzględniane tylko w obowiązującym cyklu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Ile punktów można zdobyć za uczestnictwo w szkoleniach poniedziałkowych organizowanych przez OIRP w Lublinie?

W ramach szkoleń organizowanych przez OIRP w Lublinie uzyskują Państwo z reguły 12 punktów szkoleniowych tj. 2 punkty za jedną godzinę szkoleniową (lekcyjną).