W dniu 25 września br. odbył się egzamin wstępny na aplikację radcowską. W komisjach działających dla obszaru lubelskiej izby radców prawnych pozytywny wynik uzyskało 103 kandydatów na 160 przystępujących do egzaminu wstępnego (64,38 %). Stanowi to trzeci, bardzo wysoki wskaźnik zdawalności z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, wśród wszystkich okręgowych izb radców prawnych w Polsce (średnia 59,14 %).  Wśród osób, które otrzymały wynik pozytywny to 56 absolwentów UMCS (wskaźnik zdawalności 67,5 %) i 39 absolwentów KUL (wskaźnik zdawalności 62,9 %).

W dniu 8 listopada br. roku odbyło się posiedzenie Rady OIRP w Lublinie podczas którego podjęte zostały uchwały dotyczące wpisu 100 osób na listę aplikantów radcowskich.

Witamy serdecznie nowych aplikantów radcowskich, członków Izby Lubelskiej, którzy rozpoczną szkolenie od 1 stycznia 2022 r.

Korzystając z okazji prezentujemy etiudę filmową pt. „Droga aplikanta” przygotowaną przez utalentowanych studentów z kierunku Produkcja Medialna na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie (opiekunem projektu była Pani prof. szt. film. Natasza Ziółkowska – Kurczuk). Jest to spojrzenie młodych osób spoza środowiska prawniczego na aplikację radcowską i sposób realizacji (co do zasady w formule on-line) zajęć szkoleniowych w czasie pandemii. Obecnie w formie stacjonarnej odbywają się tylko symulacje rozpraw sądowych dla małych grup szkoleniowych z zachowaniem reżimu sanitarnego realizowane w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym OIRP w Lublinie. Założeniem twórców było skupienie się na postaci aplikanta, która została w tym pilocie zaprezentowana w kontekście trudnych czasów  stanu epidemii i związanymi z nim obostrzeniami.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: