Od dzisiaj, 17 marca br. radcowie prawni z lubelskiej izby oraz adwokaci ORA Lublin pełnią dyżury w Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12 w punkcie Stowarzyszenia Homo Faber (1 piętro, sala czarna) dla wszystkich osób uciekających przed działaniami wojennymi na Ukrainie, którzy potrzebują bezpłatnej informacji prawnej.

Від сьогодні, 17 березня,юрисконсульти з Люблінської палати і Адвокації ORA Lublin чергують в Культурному центрі на вул. Peowiaków 12 у в пункті товариства Homo Haber (1-й поверх, чорна зал.