W piątek 20 maja odbył się „Edukacyjny spacer po Ogrodzie Botanicznym”. Podczas spaceru przewodnik opowiadał o gatunkach i rodzajach flory występującej w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie oraz o ciekawostkach przyrodniczych. Po spacerze, przy ognisku z kiełbaskami, uczestnicy rozmawiali o planowanych przez Komisję ds. działalności kulturalnej przedsięwzięciach, w tym o działalności Radcowskiego Klubu Miłośników Książki.