W sobotę, 26 września br. w hali GLOBUS w Lublinie odbył się egzamin wstępny na aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. Zdający w ciągu 150 minut rozwiązują test jednokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań z wielu dziedzin prawa. Do egzaminu przystąpiły 174 osoby. Wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek, 28 września br.