Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza aplikantów radcowskich do udziału w I edycji Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. 
Celem turnieju jest promowanie wśród aplikantów idei mediacji jako jednej z form alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz rozwijanie umiejętności polubownego rozstrzygania konfliktów i skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Do udziału w turnieju mediacyjnym mogą zgłaszać się trzyosobowe drużyny aplikantów z tej samej okręgowej izby radców prawnych. Rejestracji należy dokonać od 10 sierpnia do 21 września br. poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie www.turniej.kirp.pl

Turniejowe zmagania rozpoczną się 28 września br. Pierwszy etap rozgrywki zostanie przeprowadzony online – będzie polegał na rozwiązaniu przez każdego uczestnika turnieju testu zawierającego 50 pytań. Do etapu drugiego, który odbędzie się w dniach 3-10 października 2022 r., zakwalifikuje się maksymalnie 19 drużyn reprezentujących okręgowe izby radców prawnych. Zadaniem, z którym na tym etapie turnieju zmierzą się aplikanci, będzie przygotowanie scenariusza spotkania mediacyjnego.
W ostatnim trzecim etapie rozgrywki wezmą udział trzy najwyżej ocenione w etapie drugim drużyny. Finał turnieju zostanie przeprowadzony stacjonarnie – zadaniem będzie przeprowadzenie symulacji mediacji na podstawie scenariusza opracowanego w etapie drugim.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:

za zajęcie I miejsca – nagroda o łącznej wartości 4 500 zł na Drużynę,
za zajęcie II miejsca – nagroda o łącznej wartości 3 000 zł na Drużynę,
za zajęcie III miejsca – nagroda o łącznej wartości 1 500 zł na Drużynę.