W dniach od 2 do 3 września 2022 roku w Bilbao odbędzie się III Konkurs Krasomówczy z obszaru Praw Człowieka dedykowany do Młodych Prawników, Aplikantów i studentów prawa. Konkurs organizowany przez Komisję Praw Człowieka Federacji Adwokatur Europejskich.

To wydarzenie to świetna okazja dla Młodych Prawników do reprezentowania swojej Izby w międzynarodowym konkursie tego rodzaju.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną ulotką i formularzem zgłoszeniowym. Każda z Izb chcących wziąć udział w Konkursie może maksymalnie wskazać dwóch kandydatów. Dana Izba ponosi koszt zakwaterowania i podróży wskazanych przez nią Uczestników Konkursu.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w południe 16 sierpnia 2022 roku, a adres, na który należy przesyłać formularze to: fbehumanrightscompetition@gmail.com.