Uprzejmie informujemy, iż zdecydowaliśmy się przedłużyć termin nadsyłania prac w Konkursie ‘ Radcowska Pocztówka z wakacji’ do 30 września 2021 do g. 24.00, aby osoby korzystające z urlopu w późniejszym terminie miały również szansę wziąć udział i wysłać swój projekt. Na zwycięzców indywidualnych, a także zwycięską Izbę Okręgową, z której wpłynie najwięcej prac, czekają nagrody.

Poniżej linki do szczegółowych informacji o Konkursie i nowym terminie składania projektów – prosimy uprzejmie o informowanie o zmianach na stronach OIRP, aby wiadomość dotarła do jak najszerszej liczby radców prawnych i aplikantów.

www:

https://kirp.pl/radcowska-pocztowka-z-wakacji-konkurs-2/

Facebook:

https://www.facebook.com/krajowaizbaradcowprawnych/posts/4412908925437608

Linkedin:

https://www.linkedin.com/posts/krajowa-izba-radc%C3%B3w-prawnych_radcowskapocztowkazwakacji-activity-6834065742749581312-BDku