Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 36ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w 2021 r. Egzaminy te odbędą się w dniach 18-21 maja 2021 r.

Przesunięcie planowanego pierwotnie na marzec terminu egzaminów nastąpiło z uwagi na rozwój sytuacji epidemicznej w kraju, bowiem ryzyko dalej idących obostrzeń, które mogą obowiązywać w związku z pandemią, jest znacząco wyższe w marcu niż w maju. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie tysięcy zdających, członków komisji egzaminacyjnych, osób wsparcia administracyjnego i technicznego i ich rodzin, termin egzaminów został wyznaczony w okresie późnowiosennym.

W zależności od sytuacji epidemicznej, rozważone zostanie przeprowadzenie egzaminów w adekwatnym reżimie sanitarnym, wzorowanym  np. na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujących na egzaminach prawniczych w 2020 r.