W załączeniu publikujemy przygotowane przez KIRP we współpracy z innymi organizacjami informacje prawne dla obywateli Ukrainy poszukujących możliwości wjazdu do Polski i pobytu w Polsce. Informacje te przygotowane zostały w czterech językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.