10 grudnia br. odbył się IV Wojewódzki Turniej „Boccia 2021” dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Wydarzenie było skierowane do uczniów i absolwentów szkół specjalnych, szkół z klasami integracyjnymi, klubów sportowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorami IV Wojewódzkiego Turnieju „Boccia 2021” byli: Centrum Kultury Fizycznej UMCS, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS, przy współpracy z Klubem Uczelnianym AZS UMCS oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie.

Wszyscy zawodnicy „Boccia 2021” otrzymali nagrody rzeczowe wraz z pamiątkowymi medalami oraz pucharami dla najlepszych. Wyróżnienia wręczył Dziekan Rady OIRP w Lublinie Arkadiusz Bereza w asyście członków ZSN „Alter Idem” oraz dyrektora CKF UMCS.

Szczegółowe informacje o Turnieju można znaleźć na stronie UMCS w Lublinie:

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,iv-wojewodzki-turniej-boccia-2021-juz-za-nami,110635.chtm