1 lutego 2023 r. w Izbie lubelskiej odbyło się szczególne wydarzenie. W licznym gronie radców prawnych OIRP w Lublinie jest Pani mecenas Leokadia Kłoda, która obchodziła szczególny jubileusz setnych urodzin. Z tej okazji Izba Lubelska uhonorowała Jubilatkę medalem 40-lecia samorządu radcowskiego wraz z listem gratulacyjnym podpisanym przez Pana Dziekana Rady OIRP w Lublinie – Arkadiusza Berezę. Ponadto Jubilatka została obdarowana okolicznościowym koszem upominkowym wraz z bukietem kwiatów, który został dostarczony pod adres w Krakowie, gdzie Jubilatka aktualnie mieszka z rodziną.

Pani mecenas Leokadii Kłodzie serdecznie gratulujemy pięknego wieku i życzymy kolejnych 100 lat!!!

Pani Leokadia Kłoda, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, została wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Lublinie 1 października 1982 roku decyzją Okręgowej Komisji Arbitrażowej – nr wpisu LB-80.

Pani mecenas od momentu ślubowania (w grudniu 1982 roku) do października 1996 roku aktywnie wykonywała zawód radcy prawnego.