Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali i dużą ilość zapisanych dzieci informujemy o ZAKOŃCZENIU przyjmowania zgłoszeń.