[AKTUALIZACJA 24.01.2023: UWAGA! Limit miejsc na Karnawałowy Bal OIRP w Lublinie został wyczerpany!

Osoby, które nie zgłosiły się jeszcze na Bal, a chciałby w nim uczestniczyć, prosimy o wpisywanie się na listę rezerwową poprzez adres poczty elektronicznej bal2023@oirp.lublin.pl.

O możliwości uczestniczenia w Balu z listy rezerwowej będziemy Państwa informować za pośrednictwem poczty elektronicznej.]

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 18 lutego 2023 r. od godz. 19:00 odbędzie się Karnawałowy Bal Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Jak w latach ubiegłych, spotkamy się w Restauracji “Etiuda” (Szerokie 123 w Lublinie). Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Warunkiem udziału w Balu jest przesłanie na adres poczty elektronicznej bal2023@oirp.lublin.pl zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty, w terminie do 8 lutego 2023 r.

Wraz ze zgłoszeniem należy również przesłać skan podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku (formularz zgody w załączeniu; w przypadku zgłoszenia udziału w Balu osoby towarzyszącej lub zgłoszenia udziału w Balu większej liczby uczestników, do zgłoszenia należy załączyć skany podpisanych przez te osoby formularzy zgody).

Opłata za Bal dla radcy prawnego wynosi – 150,00 zł, natomiast dla osoby towarzyszącej spoza samorządu radców prawnych – 300 zł.

Wpłaty należy dokonywać przelewem na rzecz:
E-EKSPERT Krzysztof Zdunek Restauracja Etiuda, Szerokie 123, 20-050 Lublin – nr rachunku bankowego: 18 2030 0045 1110 0000 0429 9500, w tytule wskazując: „Karnawałowy Bal OIRP w Lublinie”, imię i nazwisko osoby/osób, za którą/e dokonywana jest wpłata.

W wiadomości e – mail należy również:
1) wskazać imię i nazwisko osoby/osób, której/ych dotyczy zgłoszenie i za którą/e została dokonana wpłata. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista uczestników balu;
2) w przypadku osoby/osób, która/e nie spożywa/ją dań mięsnych, przekazać informację co do tego faktu, z podaniem imienia i nazwiska osoby/osób, której/ych ta informacja dotyczy;
3) w przypadku rezerwacji stolika dla określonej grupy osób, przekazać listę tych osób ze wskazaniem ich imion i nazwisk.

Informujemy, że stoliki dla uczestników balu będą 10 osobowe.
UWAGA! Liczba uczestników Balu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktu w sprawie Balu ze strony Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie:
1) r.pr. Katarzyna Klech – tel. 608 570 045;
2) r.pr. Beata Ogrodnik – Kołodziejczyk – tel. 665 880 150.
Osoba do kontaktu w sprawie balu ze strony Restauracji „Etiuda”: Iwona Zaręba – tel. 81 718 70 58.

W tym roku sponsorem Balu jest firma Audi Centrum Lublin.