Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 8 lutego 2020 r. (godz. 19:00), odbędzie się Karnawałowy Bal Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Bal, jak w latach ubiegłych, będzie miał miejsce w Restauracji „Etiuda” (Szerokie 123, 20-050 Lublin). Zapraszamy do wzięcia w nim udziału!

Warunkiem wzięcia udziału w balu jest przesłanie na adres poczty elektronicznej bal2020@oirp.lublin.pl zgłoszenia  uczestnictwa w wydarzeniu wraz z potwierdzeniem zrealizowania n/w opłaty, w terminie do dnia 3 lutego 2020 r.

Wraz ze zgłoszeniem należy również przesłać skan podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku (formularz zgody stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia; w przypadku zgłoszenia udziału w balu osoby towarzyszącej lub zgłoszenia udziału w balu większej liczby uczestników, do zgłoszenia należy załączyć skany podpisanych przez te osoby formularzy zgody).

Cena za 1 osobę wynosi 230,00 zł

Wpłaty należy dokonywać przelewem na n/w dane:

E-EKSPERT Krzysztof Zdunek Restauracja Etiuda, Szerokie 123, 20-050 Lublin

nr rachunku bankowego: 18 2030 0045 1110 0000 0429 9500,

w tytule wskazując: „BAL KARNAWAŁOWY RADCÓW PRAWNYCH LUBLIN 2020”,  imię i nazwisko osoby/osób, za którą/e dokonywana jest wpłata.

W wiadomości e – mail zawierającej zgłoszenie udziału w balu należy wskazać imię i nazwisko osoby/osób, której/ych dotyczy zgłoszenie i za którą/e została dokonana wpłata. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista uczestników balu.

W wiadomości e – mail zawierającej zgłoszenie udziału w balu należy także:

  • w przypadku osoby/osób, która/e nie spożywa/ją dań mięsnych, przekazać informację co do tego faktu, z podaniem imienia i nazwiska osoby/osób, której/ych ta informacja dotyczy;
  • w przypadku rezerwacji stolika dla określonej grupy osób, przekazać listę tych osób ze wskazaniem ich imion i nazwisk.

Informujemy, że stoliki dla uczestników balu będą 10 osobowe.

Liczba uczestników balu jest ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek. Podczas wydarzenia planowana jest loteria wizytówkowa.

 


Osoby do kontaktu w sprawie balu ze strony Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie:

  • Katarzyna Klech – tel. 608 570 045;
  • Beata Ogrodnik – Kołodziejczyk – tel. 665 880 150.

Osoba do kontaktu w sprawie balu ze strony Restauracji „Etiuda”: 

Karolina Król – tel. 81 718 70 43.